Category Archives: کتاب چاپی دیجی کالا

من می توانم شمارو ثروتمند کنم

من می توانم شمارو ثروتمند کنم تک تک افرادی که این سامانه را به آنها آموخته‌ام پول زیادی درآورده‌اند. بعضی‌ها چند صد، بعضی دیگر چند هزار، و برخی چند میلیون درآورده‌اند که بستگی به اشتیاق و تمایلشان برای تغییر دادن عادت‌های کهنه و عمل به چیزهای تازه داشته است. از همه مهم‌تر، آنها هر کدام […]

02136124922