Category Archives: فایل های صوتی

کتاب صوتی تحول زندگی

فایل صوتی

  کتاب صوتی تحول زندگی جهانی را تصور کنید که دیگر مردم با ذهنیت و رفتارهای محدودکننده خود اداره نمی شوند. جایی که همه ۱۰۰٪ مسئولیت اعمال خود را بر عهده گرفتند ، در برابر سختی و چالش برای تحقق بخشیدن به رویاهای خود استقامت کردند و حاضر نشدند قربانی انتقاد و سو abuse استفاده […]

02136124922